Samling i kiosken betala in 200 kr för 2015 i kassan, som medlem i PXS ingår jibbskolan gratis!
Välkommen, om ni har några frågor kontakta Hans Ruthberg 070-6960157.