Förutom årsmöte, förslag på parken i år, inköp, övriga frågor.