Vi skall betala in för boxar, rails och även parkbyggarna och har just nu för lite pengar på kontot. Som ni vet skall vi ut med över 100.000 kronor, men det är för få som har betalat in avgiften. SKÄRPNING !!!!

Bankgiro: 326-1807