Punkter:
Information från Tomas Lindbäck
Inköp av utrustning, var med och påverka
Egna tävlingar 2014
Jibbskola 2014
Årsmöte med val av styrelse
Övriga frågor