Det blir mellan 18:00 – 19:30 denna sista gång för säsongen