Välkommen till mötet där vi planerar inför vintern och tar ett årsmöte i samband med detta./ Hans Ruthberg